آموزش List و Map در کاتلین

ما اگه بخوایم توی جاوا یه لیست ، که مثلا یه آرایه از اعداد هست رو تعریف کنیم به این شکل عمل میکنیم : 

توی کاتلین ، ما از listOf استفاده می کنیم . مثلا اگه بخوایم یه آرایه

ادامه