نمایش تبلیغ در فواصل زمانی معین

فرض کنیم میخوایم توی برنامه مون هر چند ثانیه یا دقیقه یکبار تبلیغمون نمایش داده بشه . واسه اینکار ما باید از admob google استفاده کنیم که یه کد بهمون میده که آموزششو قبلا گذاشتم . اولین کار که میکنیم

ادامه